Δωρεάν 10ήμερη κατασκήνωση για 50 παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων δημοτών Ηλιούπολης.

 


Δωρεάν φιλοξενία 50 παιδιών, ηλικίας 6 έως 16 ετών, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης, σε δύο 10ήμερες κατασκηνωτικές περιόδους, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια επιλογής.
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 4 Αυγούστου έως 13 Αυγούστου 2022
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου 2022
Το πρόγραμμα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01-01-2006 έως 31-12-2016.


Ο Δήμος Ηλιούπολης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Δήμο Λαυρεωτικής, συμμετέχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα στην «Παιδική Εξοχή-Κατασκήνωση Κερατέας» του Δήμου Λαυρεωτικής.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο
📞
2109970055.
Κατάθεση δικαιολογητικών έως και την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, στο Δημαρχείο Ηλιούπολης, στο Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Ισόγειο, Γραφείο 011.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση–Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού, το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη) άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κλπ).
2. Ιατρικό Δελτίο Κατασκηνωτή με φωτογραφία του παιδιού (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ιατρό). Κατά την προσέλευση τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πυρετό η άλλα συμπτώματα που θέτουν υποψία λοίμωξης COVID-19 και πρέπει να έχουν ελεγχθεί με rapid test πριν την προσέλευσή τους.
3. Φωτοτυπία τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
Τα σχετική έντυπα Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση και το Ιατρικό δελτίο Κατασκηνωτή μπορούν να εκτυπωθούν από τον παρακάτω σύνδεσμο ή να παραληφθούν από το Δημαρχείο Ηλιούπολης.
5 Ιουλίου 2022
Χριστίνα Σερέτη
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης