Ηλιούπολη: Δύο Μέτρα και Δύο Σταθμά κ. Αντζινά; - Με το καλό και Δήμαρχος.

 Απόφαση 1476/οικ. 18979/12.07.2022 για «Επιβολή διοικητικού προστίμου» αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ - την εκτυπώσαμε για το αρχείο μας, με αναφορά στην επωνυμία του καταστήματος.

Απόφαση 1465/οικ. 18893/11.07.2022 για «Επιβολή διοικητικού προστίμου» αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ - την εκτυπώσαμε για το αρχείο μας,   με αναφορά στην επωνυμία του καταστήματος.

Απόφαση 1456/οικ. 18895/11.07.2022 για «Επιβολή διοικητικού προστίμου» αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την εκτυπώσαμε για το αρχείο μας, με αναφορά στην επωνυμία του καταστήματος.

Απόφαση 1466/οικ. 18899/11.07.2022 για «Επιβολή διοικητικού προστίμου» αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την εκτυπώσαμε για το αρχείο μας, με αναφορά  στο ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο δυο (2) πολιτών.

Μας προκαλεί απορία κ. Αντζινά ο λόγος για τον οποίο στις ανωτέρω περιπτώσεις στις αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναγράφονται οι επωνυμίες τόσο των καταστημάτων όσο και τα ονοματεπώνυμα με τα πατρώνυμα των δυο (2) πολιτών ενώ την ίδια στιγμή πολλές φορές στο παρελθόν  σε πλειάδα περιπτώσεων οι αρμόδιοι κατά περίπτωση του Δήμου Ηλιούπολης επικαλούμενοι προσωπικά δεδομένα δεν αναφέρουν επωνυμίες καταστημάτων και ονοματεπώνυμα πολιτών...

Με το καλό και Δήμαρχος κ. Αντζινά .