Ηλιούπολη: Παραίτηση Αντιδημάρχου για Προσωπικούς Λόγους.

 


Παραίτηση για Προσωπικούς Λόγους της Αντιδημάρχου Παιδείας κας Αικατερίνης Χωματά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης που βρίσκεται σε εξέλιξη από την θέση της Αντιδημάρχου.


Χωματά - Αποστολοπούλου Αικατερίνη

Αντιδήμαρχος Παιδείας

Οι αρμοδιότητες που είχε η κα Αντιδήμαρχος


  • Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας Εθελοντισμού – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας -Παιδείας και Εθελοντισμού καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος εκτός των  θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό.
  • Προεδρεύει στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
  • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
  • Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που διοργανώνει ο Δήμος.
  • Έχει την αρμοδιότητα για τη Δια Βίου Μάθηση και για τις Πολιτικές Ισότητας.
  • Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.
  • Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
  • Τελεί πολιτικούς γάμους.