Ηλιούπολη: Από πηγάδι σε πηγάδι - Σουρωτήρι κ. Σεφτελή - Αντιδήμαρχε Τεχνικών Υπηρεσιών οι δρόμοι της πόλης.

 


Σουρωτήρι κ. Σεφτελή - Αντιδήμαρχε Τεχνικών Υπηρεσιών οι δρόμοι της πόλης.

Σήμερα Επταλόφου στην διασταύρωση με Τιρύνθου - Περραιβού.