Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (5.8.2022) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα με το Α.Σ. 334 ως εξής:

Ζυγά οδός:Π. ΜΕΛΛΑ από κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: Π. ΜΕΛΛΑ ΝΟ 38 από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ από κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από κάθετο: ΠΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΣΙΤΣΑ από κάθετο: ΠΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΣΧΟΥ από κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ από κάθετο: Π. ΜΕΛΛΑ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ από κάθετο: Π. ΜΕΛΛΑ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ.


Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ από κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΜΑ από κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΣΙΜΟΥ από κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ από κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ από κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ από κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΣΙΤΣΑ από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ.