Στάθης Ψυρρόπουλος, επικεφαλής "ΠΡΩΤΑ η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ": Απαιτείται άπλετο φως και όχι βαθύ σκοτάδι στην υπόθεση "Υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος από τα ταμεία του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Ηλιούπολης".Υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος από τα ταμεία του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Ηλιούπολης.

Η υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, ειδικότερα δε όσον αφορά στα χρήματα των πολιτών, αποτελεί για τον Δημοτικό μας Συνδυασμό όχι απλά μία κόκκινη γραμμή αλλά θεωρούμε ότι καταδεικνύει την προχωρημένη σήψη της οικονομικής διαχείρισης από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου.
Έπειτα από επίκαιρη επερώτηση που θέσαμε ως Δημοτικός Συνδυασμός στο δημοτικό συμβούλιο του Ιουλίου, γίναμε όλοι γνώστες, για το ταμειακό έλλειμμα του κολυμβητηρίου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 αλλά και για την ΕΔΕ (Ένορκη Διοικητική Εξέταση) για τα 28.000 ευρώ που έλλειπαν.
Χθες 24/08/2022 παραβρέθηκα, εκπροσωπώντας την δημοτική μας παράταξη στο διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου ΠΑΟΔΗΛ (Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης)
Δυστυχώς περισσότερο σκοτάδι παρά φως ρίχτηκε τόσο από τον Πρόεδρο του ΠΑΟΔΗΛ όσο και από το νομικό σύμβουλο του Δήμου για την υπόθεση.
Ο Πρόεδρος αρκέστηκε στο γεγονός ότι δεν φέρει ουδεμία πολιτική ευθύνη για το θέμα, ενώ η υπόθεση (ΕΔΕ) αποτελεί μυστικό, που γνωρίζει μόνο ο Δήμαρχος και οι νομικοί του σύμβουλοι που χειρίζονται την υπόθεση.
Για εμάς, οφείλει η διοίκηση να δώσει πλήρη ενημέρωση αλλά και εξηγήσεις για αυτή την υπόθεση.
Προκύπτουν άραγε παρατυπίες, παραλείψεις, αμέλειες, παράβαση καθήκοντος;
Χρειάζεται διενέργεια άσκησης ποινικής δίωξης για την υπεξαίρεση που αναφέρθηκε;
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η διοίκηση του Δήμου και οι υπεύθυνοι Πρόεδροι του Νομικού Προσώπου έχουν πολιτικές ευθύνες για την διαχείριση την τήρηση και τον έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών που διέπουν το Νομικό Πρόσωπο.
Και πράγματι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα τα οποία θέσαμε και συγκεκριμένα:
1.Γιατί δεν ορίστηκε ποτέ υπεύθυνος ή εντεταλμένος διαχειριστής με απόφαση Προέδρου για τις οίκοθεν εισπράξεις της ημέρας από τις συνδρομές μελών;

2.Γιατί δεν υπήρξε επίβλεψη Προέδρου του κανονισμού ελέγχου των εσωτερικών διαδικασιών του Νομικού Προσώπου;

3.Γιατί το πρόγραμμα έκδοσης των αποδείξεων είσπραξης δεν είχε διασύνδεση με το πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του ΝΠ; Ποιος το διαχειριζόταν; Λειτούργησε άραγε ποτέ;

4.Ποια η διαδικασία που ακολουθείται στις εισπράξεις των εισιτηρίων του Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου, του δημοτικού κινηματογράφου αλλά και πάσης φύσεως συναλλαγών μεταξύ του Νομικού Προσώπου και του πολίτη;

5.Πως γίνεται από τη στιγμή που -κατ’ ομολογία του ίδιου του Προέδρου- το ΝΠ έχει σαφές πρόβλημα ως προς τα έξοδα του (φυσικό αέριο κλπ) να μην εντοπίστηκε το ταμειακό κενό;
Αυτά και άλλα ακόμα ερωτήματα προκύπτουν από την υπεξαίρεση που δημιουργήθηκε στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ηλιούπολης.
Προφανώς και δεν περιμένουμε ούτε παραίτηση του Προέδρου, ούτε κάποια ενέργεια ανάληψης πολιτικών ευθυνών από το Δήμαρχο καθώς σε αναρίθμητες περιπτώσεις δεν είδαμε την ανάλογη διάθεση.
Απευθυνόμαστε όμως στον Ηλιουπολίτη αλλά και σε κάθε συνδρομητή τα χρήματα του οποίου λείπουν από το ταμείο.
Απευθυνόμαστε στους ανθρώπους της πόλης για να αναδείξουμε ένα θέμα που αντιβαίνει στις αρχές και τις αξίες που πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου.
Καταδεικνύουμε πρακτικές και αντιλήψεις που δεν συνάδουν με την αρχή της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας που χρειάζεται να διέπουν το Δήμο μας.
Καταγγέλλουμε απερίφραστα την υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος και ζητάμε άμεση και έκτακτη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό.

Απαραίτητη διευκρίνιση - 26.08.2022
Αναφορικά με την τοποθέτηση του Δημοτικού Συνδυασμού "ΠΡΩΤΑ η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ" στην υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από τα ταμεία του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Ηλιούπολης, θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωσή μας, να διευκρινίσουμε ότι δεν θεωρούμε ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη και εμπλοκή, του συνόλου των εργαζομένων στο Νομικό πρόσωπο του Δήμου, παρά μόνο όσων εργαζομένων, τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μετά από συστηματικό έλεγχο, υποδείξουν.
Συνεπώς οποιαδήποτε προσπάθεια διαφορετικής ερμηνείας της τοποθέτησης μας δεν ευσταθεί.

Στάθης Ψυρρόπουλος, επικεφαλής "ΠΡΩΤΑ η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ"