Ηλιούπολη: Επιμένει και στο Τέλος, όταν οι Μάσκες Πέσουν, θα Δικαιωθεί.

 


Προσφυγή Για Την Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Από Τον Γαβριήλ Αραμπατζή.

Ποια επιχειρήματα επικαλείται ο επικεφαλής της παράταξης «Η Πόλη Που Θέλω».

Ο κ. Αραμπατζής σε επιστολή που απέστειλε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αναφέρει πως σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο Ν. 4954/2022 κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού μπορεί να γίνει δια περιφοράς συμβουλίου, Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου.»

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: “Στην περίπτωση μας έχουμε μια δια περιφοράς συνεδρίαση, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην πρόσκληση γιατί έχει επιλεγεί η διαδικασία δια περιφοράς που καμία συνθήκη ούτε την δικαιολογεί ούτε την επιβάλλει, και επιπλέον η συμμετοχή στη διαδικασία περιφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου . Το δημοτικό συμβούλιο έχει 41 δημοτικούς συμβούλους και θα έπρεπε να είναι παρόντες 27. Σε όλες τις αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στη διαύγεια είναι παρόντα 26 είκοσι έξι μέλη του δημοτικού συμβουλίου.”

 Με αυτό το σκεπτικό, το δημοτικό συμβούλιο και οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτό ενδεχομένως να «εκπέσουν» εάν η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφανθεί θετικά ως προς την καταγγελία του κ. Αραμπατζή.

Αραμπατζής Γαβριήλ, Υποψήφιος Δήμαρχος Ηλιούπολης