ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας: 'Ερχεται βαρύς χειμώνας!!!

 
Στην φωτογραφία του εξωφύλλου της ανάρτησης ο καλός μας φίλος και πρόεδρος ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας κος Γεώργιος Λεχουρίτης.