Νέα Δικαίωση Αραμπατζή - Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (08.09.2022).

 


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου «Μίκης Θεοδωράκης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με τα εξής θέματα:

1. Αντικατάσταση Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», μετά από παραίτηση.

2. Αντικατάσταση Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», μετά από παραίτηση,

3. Συζήτηση σχετικά με την Παιδείας ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

4. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στο δήμο Ηλιούπολης.

5. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

6. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 104/2022 απόφασης Δ.Σ.

7. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 105/2022 απόφασης Δ.Σ.

8. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 106/2022 απόφασης Δ.Σ.

9. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 107/2022 απόφασης Δ.Σ.

10. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 116/2022 απόφασης Δ.Σ.

11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (6η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.

12. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού (6η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022.

13. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α’ τριμήνου, οικονομικού έτους 2022.

14. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β’ τριμήνου, οικονομικού έτους 2022.