Ηλιούπολη: Θα τοποθετηθεί κ. Σεφτελή η γωνιά ανακύκλωσης στην οδό Τροίας 20;

 

Όπως αναγράφεται στην εμπεριστατωμένη τεχνική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου;