Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (6.9.2022).

 Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδών: Μίνωος και Ελ. Βενιζέλου