Ηλιούπολη - Λευτέρης Κόντης: Προτάσεις Για Αποτελεσματική Ανακύκλωση.

 


Τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε την τοποθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία της πόλης μας.

Τι είναι, ωστόσο, η "Γωνιά Ανακύκλωσης";
Σύμφωνα με το Νόμο 4819/2021 ως Γωνία Ανακύκλωσης ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές, όπου οι πολίτες αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, σε κατάλληλους περιέκτες, τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από το Δήμο για επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

Το συγκεκριμένο ζήτημα, που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 31/08/2022, ωστόσο δεν αφιερώθηκε σημαντικός χρόνος για συζήτηση. Από τα παραπάνω και με βάση τους χώρους στους οποίους έχουν ξεκινήσει να χωροθετούνται οι Γωνιές Ανακύκλωσης προκύπτουν τα εξής ζητήματα:

1) Ο Δήμος έχει ήδη θέμα με την αποκομιδή των υπαρχόντων κάδων. Τι θα γίνει με την συλλογή των καινούργιων που προστίθενται;

2) Οι Γωνιές Ανακύκλωσης δεν θα έχουν άτομο υπεύθυνο να τις επιτηρεί. Μήπως αυτό δημιουργήσει ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης απορριμμάτων;

3) Ελέγχθηκαν οι χώροι στους οποίους χωροθετούνται οι Γωνιές Ανακύκλωσης;

Βλέπουμε να τοποθετούνται δίπλα σε ιστορικά μνημεία της πόλης μας, σε νησίδες με περιορισμένη ορατότητα από οδηγούς και με υψηλό κίνδυνο ατυχήματος.

Το ποσοστό ανακύκλωσης δεν αυξάνεται από τη μια μέρα στην άλλη και φαίνεται πως γίνονται βιαστικές κινήσεις για τα μάτια του κόσμου. Ειδικά με την επιβολή του τέλους ταφής θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις που προτιθέμεθα να κάνουμε για να μην έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα.

Τι προτείνω:

1) Εφαρμογή του Συστήματος "Πληρώνω Όσο Πετάω" (ΠΟΠ). Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα μπορεί να χρεώνει χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή /και ανακυκλώνουν περισσότερο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος διαθέτει σύστημα μέτρησης των παραγόμενων αποβλήτων. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να εφαρμοστεί σε βάθος 6ετίας, οπότε ας το ξεκινήσουμε από τώρα. Ειδικά με την προσθήκη του τέλους ταφής, θα βοηθήσει το Δήμο να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα, τα οποία θα μπορέσουν να διατεθούν σε άλλα σημαντικά έργα, όπως η συντήρηση των σχολείων της πόλης μας.

2) Ενημέρωση των πολιτών για τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και για τον σωστό τρόπο ανακύκλωσης. Τα τρία αυτά χρόνια, πέρα από κάτι μικροεκδηλώσεις, δεν έχουν γίνει κινήσεις ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών. Παράλληλα, αναγκαία είναι η σχετική προσέγγιση κάθε σχολείου της πόλης μας, έτσι ώστε τα παιδιά από μικρή ηλικία να καλλιεργήσουν το σκεπτικό και να "μπουν" στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

3) Τοποθέτηση καφέ κάδων, αφού προηγηθεί ενημέρωση. Αξίζει να επισημανθεί πως, αν αυτοί δοθούν στους πολίτες χωρίς την αντίστοιχη ενημέρωση και την παράλληλη εφαρμογή του ΠΟΠ, δε θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα, στα καταστήματα και στις επιχειρήσεις, που είναι πιο εύκολο να γίνει σχετική επιτήρηση, είναι καλό να δοθούν κάδοι παράλληλα με την ενημέρωση.

4) Δεν έχω την απαίτηση ο αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος να τα γνωρίζουν όλα. Για το λόγο αυτό, μία καλή συμβουλή για τη σωστή λειτουργία της καθαριότητας είναι η απόκτηση σχετικού συμβούλου, καταρτισμένου και ευαισθητοποιημένου με τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση των αποβλήτων. Οποιαδήποτε πρόχειρα έργα, που μπορεί να συμβαίνουν γίνονται απλώς για να πούμε ότι κάτι κάνουμε.

5) Αλλαγή του κανονισμού καθαριότητας. Δείτε το παράδειγμα του Δήμου Βύρωνα, καθώς και το ερωτηματολόγιο που δίνει βήμα στους κατοίκους όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο Δήμος και κάτοικοι μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη τους.

6) Προσπάθεια αφαίρεσης κάδων αντί προσθήκης νέων και Εφαρμογή του συστήματος συλλογής πόρτα-πόρτα παράλληλα με το ΠΟΠ. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι δυσοσμίες, οι αποκρουστικές εικόνες κάδων που ξεχειλίζουν, περιορίζοντας παράλληλα τα έξοδα απόκτησης νέων κάδων λόγω βλαβών.

7) Κατασκευή πράσινου σημείου.

Σύμφωνα με τον άρθρο 29 του νόμου 4819/2021 ως πράσινο σημείο ορίζεται : χώρος οργανωμένος από έναν ή από περισσότερους Δήμους από κοινού ή από ΦοΔΣΑ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων Δήμων, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες και οι υπηρεσίες των Δήμων να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα με σκοπό την περαιτέρω διαχείρισή τους.

Αποτελούν υπαίθριους και περιφραγμένους χώρους και εγκαθίστανται σε οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στο Δήμο ή που ενοικιάζονται από αυτόν ή που τα παραχωρούνται για τον σκοπό αυτό. Εντός του πράσινου σημείου δύναται να λαμβάνουν χώρα δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εργασίες επιδιόρθωσης, επισκευής και ανακατασκευής προϊόντων, καθώς και δράσεις εκπαίδευσης. Έτσι στα εισερχόμενα έχουμε αντικείμενα με δυναμικό επαναχρησιμοποίησης όπως έπιπλα, βιβλία, ρουχισμός, είδη οικιακής χρήσης, διακοσμητικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ποδήλατα κ.α. Στα εξερχόμενα θα έχουμε προϊόντα δεύτερου χεριού προς επαναχρησιμοποίηση.

Πρόταση μου είναι να το λάβουμε υπόψη μας και να δούμε αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στο Δήμο μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι απορρίπτουν χρήσιμα αντικείμενα που δεν τα χρειάζονται που είναι σε καλή κατάσταση ή σε σχετικά καλή κατάσταση και χρειάζονται κάποιες επιδιορθώσεις και δεν βρίσκουν σημεία να τα εναποθέσουν, με αποτέλεσμα αυτά να μην επαναχρησιμοποιούνται.

Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα, που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό αλλά γιατί να μην γίνει σε ευρεία κλίμακα.

Ολοκληρώνοντας, η διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, που δεν του έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Έτσι, τα προβλήματα θα συνεχίζονται, αυξάνοντας τα ήδη πολλά και δικαιολογημένα παράπονα των κατοίκων.

Προειδοποιώ για ακόμα μια φορά, όπως και σε προηγούμενα άρθρα. Το τέλος ταφής θα μας επηρεάσει όλους, δεν υπάρχει ενημέρωση από κανέναν και θα βρεθούμε, όσοι δε γνωρίζουμε, προ εκπλήξεως.

Ακόμα δεν είναι αργά για αλλαγή...
Μαζί Δήμος και κάτοικοι μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Λευτέρης Κόντης

Ο κος Ελευθέριος Κόντης γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Ηλιούπολη. Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ενώ διαθέτει πιστοποιητικά επιμόρφωσης στο τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και της Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Αποβλήτων.
Αυτή την περίοδο, είναι εν ενεργεία φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος".

Ακόμα, ίδρυσε και συντονίζει την εθελοντική ομάδα "Νεολαία Ηλιούπολης", η οποία οργανώνει και διεξάγει κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις για ένα καλύτερο μέλλον στην πόλη μας.