Ο κ. Φώτης Χρυσουλάκης Άμισθος Αντιδήμαρχος Παιδείας στο Δήμο Ηλιούπολης.

 

Ο κ. ΦΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με απόφαση Δημάρχου, ορίζεται ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φώτης Χρυσουλάκης ως Άμισθος Αντιδήμαρχος Παιδείας, με αρμοδιότητες:
• Τη λειτουργία του Τμήματος Παιδείας Εθελοντισμού - Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Υγείας - Παιδείας και Εθελοντισμού, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος, εκτός των θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό.

• Προεδρεύει στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

• Τη λειτουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που διοργανώνει ο Δήμος.

• Τη Δια Βίου Μάθηση και τις Πολιτικές Ισότητας.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του.
Γιώργος Χατζηδάκης
Δήμαρχος Ηλιούπολης


Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης