Τι συμβαίνει με την απόφαση επικαιροποίησης κ. Δήμαρχε Ηλιούπολης;

 


Ξαναθυμόμαστε την Απόφαση 63/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Επανεξέτασης της με αριθ. 14/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την συζήτηση και λήψη της με αριθ. 33/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου" εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A9%CE%9B%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A81%CE%99?inline=true

Μεταξύ άλλων αναφερόταν και στην επικαιροποίηση της με αριθ. 541/1997 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία έχουν τοποθετηθεί αλυσίδες για τον αποκλεισμό διέλευσης οχημάτων σε τμήμα της οδού Αγίας Λαύρας από την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου έως την συμβολή της με την λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν χορηγηθεί τέσσερις θέσεις στάθμευσης σχολικών οχημάτων επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου με την υπ’ αριθ. 137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε κ. Δήμαρχε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, υπεγράφη και δημοσιεύθηκε σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως;

Γιατί δεν προχωρούν οι μονοδρομήσεις; 

Τι συμβαίνει κ. Δήμαρχε Ηλιούπολης;