Ηλιούπολη: Τι συμβαίνει με το πάρκο Μπέλες κ. Δήμαρχε;


Για ποιο λόγο τα τρία τελευταία χρόνια έχει αφαιρεθεί χωρίς να υπάρξει αντικατάσταση το πράσινο σε μεγάλο τμήμα της περιοχής κ. Δήμαρχε;

Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%A8%CE%9C%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9F%CE%97%CE%9E?inline=true την Απόφαση 360/2022 περί "Επικαιροποίησης της υπ’ αρ. 290/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής".