Ηλιούπολη: Προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας 10 ημερών σε 2 καταστήματα, στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων του Α.Τ. Ηλιούπολης.

 Σύμφωνα με την Αριθ. Αποφ.:2299, Αριθ. Πρωτ:οικ 29345/24.10.2022 που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A951%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%A5-15%CE%9A?inline=true

Ο Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Τη προσωρινή αφαίρεση της αδείας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που λειτουργεί στην Ηλιούπολη, επί της οδού ******* αριθ.* ιδιοκτησίας ********* για δέκα (10) ημέρες, ήτοι, από 24/10/2022 έως και 02/11/2022, λόγω παραβίασης αστυνομικών διατάξεων, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιούπολης.


Σύμφωνα με την Αριθ. Αποφ.:2298, Αριθ. Πρωτ:οικ 29341/24.10.2022 που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%A12%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9D%CE%9D%CE%99?inline=true

Ο Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Τη προσωρινή αφαίρεση της αδείας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», που λειτουργεί στην Ηλιούπολη, επί της οδού ****** αριθ. 2, ιδιοκτησίας «*****» για δέκα (10) ημέρες, ήτοι, από 24/10/2022 έως και 2/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 λόγω παραβίασης αστυνομικών διατάξεων, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιούπολης.