Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης της 20ης Οκτωβρίου 2022.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης της 20ης Οκτωβρίου 2022.