Δείτε τα είκοσι τρία (23) θέματα της επικείμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (20.10.2022).Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1.Λήψη ή μη πολιτικής απόφασης για την μη άσκηση ενδίκων μέσων από τον Δήμο Ηλιούπολης στην περίπτωση θετικής πρωτόδικης απόφασης που αφορά την μετατροπή της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

2.Ενημέρωση –Συζήτηση για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Δήμου Ηλιούπολης.

3.Έγκριση καταστατικών Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης. 

4.Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2022.

5.Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, έτους 2022.

6.Καθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου, έτους 2022.

7.Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων, έτους 2022.

8.Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων Περιπτέρων, έτους 2022.

9.Καθορισμός Τελών Κοινοχρήστων χώρων εμποροπανηγύρεων, έτους 2022.

10.Καθορισμός Τελών Διαφήμισης, έτους 2022.

11.Τροποποίηση (7η) Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022.

12.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η) του Δήμου, οικ. έτους 2022.

13.Χωροθέτηση γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Ηλιούπολης.

14.Έγκριση Απολογισμού 2021 – Προϋπολογισμού 2022 της Εθνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την ψυχική Υγεία ΠΟΣΟΨΥ.

15.Έγκριση τροποποιημένου πίνακα στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», οικονομικού έτους 2022.

16.Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δημοπρασίας βάσει του Π.Δ. 270/1981 Εκκίνηση διαδικασιών για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2022-2023.

17.Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45, για την στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

18.Παραχωρήσεις ή μη σχολικών χώρων για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς σε φορείς του Δήμου.

19.Αντικαταστάσεις μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», μετά από παρατήσεις.

20.Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», μετά από παραίτηση.

21.Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», μετά από παραίτηση.

22.Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», μετά από παραίτηση.

23.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.