Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (9.10.2022).

 

Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδών: Κυλλήνης και Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'.