Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Ηλιούπολης κου Φώτη Χρυσουλάκη.

 


Από τις αρχές Σεπτεμβρίου ο κος Φώτιος Χρυσουλάκης αντικατέστησε την παραιτηθείσα αντιδήμαρχο Παιδείας κα Αικατερίνη Χωματά.

Σε αντίθεση με άλλους Δήμους στον Δήμο Ηλιούπολης των 8 αντιδημαρχιών επισημαίνουμε ότι η Αντιδημαρχία Παιδείας είναι ΑΜΙΣΘΗ.

Οι αρμοδιότητες του κου Χρυσουλάκη: 

-Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας Εθελοντισμού – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος εκτός των θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό.

-Προεδρεύει στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

-Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

-Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που διοργανώνει ο Δήμος.

-Έχει την αρμοδιότητα για τη Δια Βίου Μάθηση και για τις Πολιτικές Ισότητας.

-Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.

-Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

-Τελεί πολιτικούς γάμους.

ΥΓ: Ελπίζουμε σύντομα εκτός από την φωτογραφία να ενημερωθεί η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (Αντιδήμαρχοι - Δήμος Ηλιούπολης) με τις αρμοδιότητες και το βιογραφικό του.