Ηλιούπολη: Κίνδυνος Ατυχήματος.

 

Ηλιούπολη - Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

Ιουστινιανού & Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Κίνδυνος Ατυχήματος από την Βεβηλωμένη Πινακίδα ΚΟΚ.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δια των υπηρεσιών ας μεριμνήσει το συντομότερο για την αποκατάσταση.