Επικίνδυνες Λακκούβες σε Καρόδρομους της πόλης.

 

Οι αρμόδιοι να πράξουν τα δέοντα πριν γίνει κάποιο ατύχημα γιατί έχουν σοβαρές ευθύνες.


Σήμερα, επικίνδυνη λακκούβα επί της οδού Μοράβα, βγαίνοντας στην Ελ. Βενιζέλου.

Η λακκούβα είναι πάνω στη στροφή και πολύ βαθιά που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους τροχούς του αυτοκινήτου μας αναφέρει ο αναγνώστης μας και όχι μόνο θα συμπληρώναμε εμείς.