Ηλιούπολη: Ποια η τύχη της Κανονιστικής Απόφασης κ. Σεφτελή;


Υπεγράφη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση; Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ;

Λαλίστατος σε άλλες περιπτώσεις ο κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών αλλά στην συγκεκριμένη παραμένει άλαλος...


 

Ξαναθυμόμαστε την Απόφαση 63/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Επανεξέτασης της με αριθ. 14/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την συζήτηση και λήψη της με αριθ. 33/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου" εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A9%CE%9B%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A81%CE%99?inline=true

Μεταξύ άλλων αναφερόταν και στην επικαιροποίηση της με αριθ. 541/1997 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία έχουν τοποθετηθεί αλυσίδες για τον αποκλεισμό διέλευσης οχημάτων σε τμήμα της οδού Αγίας Λαύρας από την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου έως την συμβολή της με την λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν χορηγηθεί τέσσερις θέσεις στάθμευσης σχολικών οχημάτων επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου με την υπ’ αριθ. 137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Τι συμβαίνει κ. Σεφτελή; Πέρασε καιρός...