Ανακοίνωση Δημοτικής Κίνησης "ΗΛΙΟΥ-Πόλις, ανθρώπινη πόλη" για την σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας από τον Δήμο Ηλιούπολης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας από τον Δήμο μας, σαν εισήγηση της Κίνησης μας προς το δημοτικό συμβούλιο, είχε ψηφιστεί από το σύνολο (πλην μίας) των παρατάξεων και από την δημοτική αρχή, τον προηγούμενο χρόνο.
Η πρόταση μας αυτή μάλιστα είχε κατατεθεί πριν το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης, σαν ένα μέτρο εξοικονόμησης δαπανών του Δήμου, ο οποίος στην συνέχεια θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη, σε ευάλωτα νοικοκυριά για την κάλυψη των ενεργειακών τους δαπανών.
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, η δημοτική αρχή, με μεγάλη καθυστέρηση όπως γίνεται φανερό, αποφάσισε να φέρει προς συζήτηση το καταστατικό σύστασης της Ενεργειακής Κοινότητας, κοινοποιώντας το εισηγητικό την παραμονή του Δημοτικού Συμβουλίου. Δικαιολογημένα λοιπόν, το θέμα παραπέμφθηκε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρέπει όμως να τονιστεί, ότι την εισήγηση δεν την έκανε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, ο οποίος μάλιστα παραδέχτηκε, ότι δεν έχει ενεργοποιήσει την ανάλογη διαπαραταξιακή επιτροπή, και δεν έχει πραγματοποιήσει καμία από τις ενέργειες διαβούλευσης σύμφωνα με την δέσμευση του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ρωτάμε λοιπόν και εμείς πολύ εύλογα, γιατί ;
Επειδή όμως το θέμα είναι σοβαρό, και επειδή ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για τον δήμο μας, όπως και σε πολλά άλλα θέματα που λιμνάζουν και έχουμε φέρει στο προσκήνιο κατά το παρελθόν, καλούμε την δημοτική αρχή να βγει από την απραξία, να διαβουλευθεί ως οφείλει άμεσα και να προχωρήσει.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, τουλάχιστον σε αυτά που η μεγάλη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου έχει συναποφασίσει, και που στην τρέχουσα συγκυρία γίνονται δυστυχώς επίκαιρα.

Τα πισωγυρίσματα και η αναποτελεσματικότητα πλέον κοστίζουν ακριβά στον Δήμο.