Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (Πέμπτη 10.11.2022) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών  σύμφωνα με τα Α.Σ. 523 & 524 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΕΡΙΔΟΥ από κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ από κάθετο: ΥΠΕΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ από κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΥΠΕΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 

Μονά οδός: ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 9 - 11 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 

Μονά οδός: ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΝΟ 47 - 49  από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ