Δείτε τα δεκατρία (13) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (24.11.2022).

 


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με τα εξής θέματα:

1.Λήψη απόφασης και προγραμματισμός ενεργειών για την απομάκρυνση του Κ.Υ.Τ.

2.Έγκριση καταστατικών Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης

3.Συζήτηση για την καθαριότητα και την ανακύκλωση

4.Επανεξέταση της με αριθμό 31/2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της με αριθμό 63/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την μονοδρόμηση των οδών Μιαούλη, Αγίας Λαύρας, Όθωνος και Αρκαδίου και τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης πέριξ του σχολικού συγκροτήματος «Η Θεομήτωρ»

5.Επιχορήγηση Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης

6.Επιχορήγηση Ιερών Ναών Ηλιούπολης

7.Έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης ισχύος της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο) Δήμου Ηλιούπολης” και Σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα (ΣΑΥΙΜ) των υποέργων της ανωτέρω πράξης

8.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (8η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (8η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022

10.Αντικατάσταση εκπροσώπων των Διευθυντών και Διευθυντριών των Σχολικών Μονάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

11.Επικαιροποίηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών για τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια και υπαίθριες διαφημίσεις, σε κοινόχρηστους χώρους

12.Έκδοση απόφασης αποδοχής αποζημίωσης από τον Σ.Π.Α.Υ., οικονομικού έτους 2022

13.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις