Ηλιούπολη - Πάνος Τότσικας: Να αναδειχθεί η ιστορία της περιοχής του Αγ. Νικολάου.

 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Όπως αναφέρεται σε αίτησή μου προς το Υπουργείο Πολιτισμού – Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. 2021/30-3-2000):
«…στην περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης που περικλείεται από τις Λεωφόρους Κοτζιά και Ηρώς Κωνσταντοπούλου και τις οδούς Θεοτόκη και Καρύστου, έχουν βρεθεί κατά το παρελθόν αρχαιολογικά ευρήματα των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.
Όπως προκύπτει από προσωπική μου έρευνα, στην περιοχή αυτή έχουν ανευρεθεί ίχνη παρουσίας των στρατιωτών του Πτολεμαίου Β’ κατά την διάρκεια του Χρεμωνίδειου Πολέμου (266-263 π.Χ).

Με βάση τα παραπάνω, ζητώ από την υπηρεσία σας να προχωρήσει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την προστασία και την ανάδειξη της αρχαιολογικής σημασίας της περιοχής...».

Με το υπ’ αριθμ. 7998 π.έ./3-2-2007 έγγραφο, η Β’ Εφορεία Αρχαιοτήτων, μου έκανε γνωστό ότι: «...σε απάντηση των σχετικών αιτήσεών σας, σας κάνουμε γνωστό (ότι) η περιοχή του Αγίου Νικολάου που περικλείεται από τις Λεωφόρους Κοτζιά και Ηρώς Κωνσταντοπούλου και τις οδούς Θεοτόκη και Καρύστου εντάσσεται σε περιοχή της Ηλιούπολης που υπόκειται σε αρχαιολογικό έλεγχο (έλεγχος εκσκαφών)...».

Στη συνέχεια, με βάση τις ενέργειες της Β’ Εφορείας Αρχαιοτήτων, εκδόθηκε Διοικητική Πράξη για έλεγχο εκσκαφών στη περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Σήμερα, στην εν εξελίξει διαπραγμάτευση για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας στην Ηλιούπολη, υπάρχει αναφορά για την παραχώρηση από την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου στον Δήμο Ηλιούπολης, του γειτονικού «Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής», ενώ απουσιάζει εντελώς κάποια αναφορά για το τι πρόκειται να συμβεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Εκτιμώντας ότι η εξέλιξη της Ηλιούπολης συνδέεται άρρηκτα με αυτή την περιοχή, όπου βρίσκονταν και το «κτήμα Καρά», θεωρείται αναγκαία η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της και η ανάδειξή της ιστορικής σημασίας της.