Ι.Ν. Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως: Μαθήματα Γυμναστικής Γυναικών και Pilates Στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

 


Οι σχετικές ανακοινώσεις έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ι.Ν. Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως.


Μαθήματα Γυμναστικής Γυναικών
Μάθημα Pilates