Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (27.12.2022).

 


Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδώνΓκιώνας και Φωτομάρα

(φωτογραφία αρχείου)