Ηλιούπολη: "Βροχή" Τα Πρόστιμα Για Αυθαίρετη Κατάληψη Κοινόχρηστου Χώρου Από Πάγκους Εμποροπανηγύρεως Στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.

 


Eδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A8%CE%A5%CE%A9%CE%A1%CE%A5-6%CE%A9%CE%9D?inline=true 640,00 ευρώ

Eδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%99%CE%932?inline=true  240,00 ευρώ

Eδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%92%CE%9D%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%95%CE%A10?inline=true 240,00 ευρώ

Eδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C1%CE%9C%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%91%CE%99%CE%A7?inline=true 320,00 ευρώ

Eδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%91%CE%93%CE%94?inline=true 320,00 ευρώ

Eδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/659%CE%9D%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9D%CE%9A6?inline=true 480,00 ευρώ