Ηλιούπολη: Συμφωνείτε Ή Διαφωνείτε Κύριε Αντιδήμαρχε;

 


Διαβάζουμε σε Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A95%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A3%CE%A4%CE%95?inline=true για παραχώρηση χώρου έναντι της Πλατείας Παλαιών Πατρών Γερμανού (πρώην ΙΚΑ) για διοργάνωση ευκαιριακής δραστηριότητας στις 18 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα της από με αριθ. πρωτ.33807/2-12-2022 αιτήσεως του Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Παλαιού Φαλήρου.

Δεδομένου κύριε Γιάννη Πούλο, κύριε Αντιδήμαρχε Εξυπηρέτησης του Πολίτη ότι αποχωρήσατε όπως φαίνεται στην απόφαση πριν την ψηφοφορία επί της εισήγησης του θέματος αναρωτιόμαστε εαν συμφωνείτε ή διαφωνείτε;