Η Ηλιουπολίτισσα Μαρία Κουρή στο 15μελές Δ.Σ. του νέου φορέα διαχείρισης των Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

 


Η κα Κουρή, Περιφερειακή Σύμβουλος εντεταλμένη  για α) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Περιφέρειας Αττικής και β) την άσκηση αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 79 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» που φήμες την φέρουν και υποψήφια βουλευτή ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ με τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί πλέον τακτικό μέλος του  15μελές Δ.Σ. του νέου φορέα διαχείρισης των Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

Η συγκρότηση λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής του άρθρου 41 του ν. 5003/2022 (Α’ 230), έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σταύρος Mελάς  του Γρηγορίου – Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Λαϊκών Αγορών.

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παπαδάκης  του Κωνσταντίνου – Περιφερειακός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Δήμητρα Αγγελάκη  του Ιωάννη – Περιφερειακή Σύμβουλο.Τακτικά Μέλη:

 1. Γεωργία Βλάχου  του Αργυρίου Περιφερειακή Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Σοφία  Αλυμάρα του Κωνσταντίνου – Περιφερειακή Σύμβουλο.
 1. Φωτεινή Δαλιάνη  του Κωνσταντίνου Περιφερειακή Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Σπυρίδωνα Ευσταθόπουλο  του Κωνσταντίνου – Περιφερειακό Σύμβουλο.
 2. Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου  του Θωμά – Περιφερειακή Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Μαίρη Βιδάλη  του Καρόλου, Περιφερειακή Σύμβουλο.
 3. Μαρία Κουρή  του Γεωργίου Περιφερειακή Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Αγγελόπουλο  του Παναγιώτη – Περιφερειακό Σύμβουλο.
 1. Γεώργιος Φούρλαρης του Κωνσταντίνου, αναπληρωματικό μέλος την Μαρία Ζέρβα  του Αντωνίου.
 2. Φωτεινή Βρύνα του Κωνσταντίνου με αναπληρωματικό μέλος την Μαρία  Αγγελοπούλου του Παναγιώτη, Περιφερειακή Σύμβουλο.
 3. Παντελής Μόσχος  του Νικολάου, παραγωγός, εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Καστάνη του Μιχαήλ, παραγωγό, εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών.
 4. Χρήστος Δανιήλογλου του Ευσταθίου, παραγωγός, εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών με αναπληρωματικό μέλος τον Θεόδωρο Γαβρήλο  του Παναγιώτη παραγωγό, εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών.
 1. Δημήτριος Μουλιάτος  του Νικολάου επαγγελματίας, εκπρόσωπος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών με αναπληρωματικό μέλος τον Χρήστο Λέο  του Γεωργίου επαγγελματία, εκπρόσωπο της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
 2. Γεώργιος Καζέπης  του Αναστασίου επαγγελματίας, εκπρόσωπος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών με αναπληρωματικό μέλος τον Μαρίνο Εγγλέζο  του Σταματίου επαγγελματία, εκπρόσωπο της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
 3. Κωνσταντίνος Στουραΐτης του Αθανασίου, παραγωγός, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής με αναπληρωματικό μέλος τον Κωνσταντίνο Πόντο  του Δημητρίου επαγγελματία, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.
 1. Χρήστος Ζαγάρης του Γεωργίου, παραγωγό, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Ρόδη  του Ευαγγέλου, επαγγελματία .

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Μαρία Μυστριώτη  του Δημητρίου, υπάλληλος του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρωματικό μέλος την Παρασκευή  Γιαννουλάκη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής ορίζεται σε τρία έτη.