Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου: Χαιρετισμός προς το 1ο τακτικό συνέδριο της παράταξης πρώτα η Ηλιούπολη.

 


Ευχές και ευλογίες 

Σὲ αὐτὸ λοιπὸν τὸ πρόχειρο ποὺ ὑπῆρχε ἀπὸ 2017 μὲ τὸν αὐτὸ τίτλο ὅπως θὰ δεῖτε στὴν ἀποτύπωση ὀθόνης, τὸ ὁποῖο καὶ δὲν θυμᾶμαι γιὰ τί τό ἑτοίμασα καὶ ἔμεινε, Σᾶς γράφω:

 

Ἀξιότιμε Εὐστάθιε Ψυροπουλε καὶ λοιποὶ ἅπαξ ἅπαντες, μετέχοντες στὸ "1ο Τακτικὸ Συνέδριο τῆς Παράταξης" ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΣΤΑΘΗΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, χαίρετε πάντοτε.


Ἔλαβα τὴν πρόσκλησή Σας, ἀπευθυνομένη πρὸς τοὺς συνεφημερίους μου καὶ τὴν ταπεινότητά μου γιὰ τὸ πρῶτο τακτικὸ συνέδριο τῆς παράταξης, τὴν Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου 2023 στὸ δημοτικὸ θέατρο Μίκης Θεοδωράκης τοῦ δημαρχιακοῦ Μεγάρου καὶ προσωπικῶς εὐχαριστῶ. 


Στὸ σύνθημα Σας "μαζὶ μὲ τὸν Στάθη γιὰ τὴν πόλη ποὺ μᾶς ἀξίζει", ἔρχομαι νὰ εὐχηθῶ σὲ Ἐσὰς καὶ τοὺς συνεργάτες Σας, εἶχα ἐπιπλέον τηλεφωνικὴ πρόσκληση καὶ ἀπὸ τὸν Χρῆστο Γιαννάκη, ὑγεία καὶ δύναμη στὸ ἐκλογικὸ 2023, στὴν πρόθεση νὰ πείσετε τοὺς συμπολίτες, ὅτι ἀξίζετε νὰ ὑπάρχετε στὸ ἑπόμενο δημοτικὸ συμβούλιο γιατί ὄχι καὶ ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ δήμου. 


Πολὺ ὄμορφες λέξεις ἔχετε ἐπιλέξει γιὰ τὴν πρόσκλησή Σας καὶ εὔχομαι τὸ "ὅλοι μαζί", τὸ "ὅραμα", τὸ "μέλλον", τὸ "μαζὶ μὲ ὅλους ἐσὰς" τὸ "τὴν ἑπόμενη μέρα", τὸ "τὶς ἑπόμενες γενιές", νὰ μὴν εἶναι ὄμορφα συνθήματα στὸ χαρτί, ἀλλὰ διάθεση ἐργασίας καὶ προσφορᾶς. 


Ἔγραψα πρὶν λίγες μέρες στὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, μετὰ δημόσια ἀπρέπεια τῆς κυβέρνησής του, τὰ λόγια τοῦ μεγάλου μας λογοτέχνου Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, τὰ ὁποῖα ἐπαναλαμβάνω καὶ σὲ Σᾶς: "Ἅ! Αἳ ἐκλογαί, αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἐπὶ ἑβδομήκοντα ἔτη ἀσχολία μας, ἀφότου ἠλευθερώθημεν, ἀφότου δηλαδὴ μετηλλάξαμεν τυράννους, τοὺς ὁποίους διὰ τῶν ἐκλογῶν φανταζόμεθα, ὅτι ἀντικαθιστῶμεν τάχα συχνότερον, ὅπως μὴ ἀποδειχθῆ ψευδές το δημῶδες λόγιον – «Ἄλλαξε ὁ Μανολιὸς κι ἔβαλε τὰ ρούχ’ ἀλλοιῶς». («Ἅι μου Γιώργη!», ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις», 23 Ἀπριλίου 1892). 


Ἐπειδή τοῦτο τὸ Παπαδιαμαντικὸ τὸ ζοῦμε διαρκῶς σὲ τοπικὸ καὶ ὑπερτοπικὸ ἐπίπεδό, τό καταγράφω καὶ ἐπειδὴ κοινωνική μου ὑποχρέωση γιὰ συμπροσευχή μου σὲ ἐτήσιο μνημόσυνο στὸ Ἄργος Ἀργολίδος θὰ μὲ κρατήσει ἐκτὸς πόλης, συμπληρώνω ἐκ τοῦ ἰδίου λογοτέχνου να μὴν εἶναι ἔργο Σας προσωπικά καί παραταξικά τὸ «Πᾶς ἄνθρωπος ἐργάζεται δὶ’ ἐαυτόν, ἐπὶ τῇ προφάσει, ὅτι ἐργάζεται διὰ τοὺς ἄλλους».


Βέβαια τὴν παράταξή Σας βαραίνει ἱστορικὰ ἡ συνυπογραφῆ τοῦ ψηφίσματος ποὺ εἰσήγαγε στὸ δημοτικὸ συμβούλιο ἡ παράταξη "Ἡλίου - πόλις ἀνθρώπινη πόλη" ἐναντίον τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας τὴν ὁποία, διὰ τοῦ προσώπου μου, προδώσατε καὶ Ἐσεῖς, οἱ ἐκλεγμένοι τότε καὶ παρασταθέντες στὸ συμβούλιο. Ἀκολουθώντας τὴν ἐκδικητικότητα ἑνὸς ἀνθρώπου, τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς παρατάξεως Σας, συρθήκατε πίσω ἀπὸ τὰ συναισθήματα τῶν γνωστῶν ἐναντίον τοῦ ἔθνους παρατάξεων. 


Ἐλπίζουμε καὶ περιμένουμε, Ἐσεῖς ἡ διάδοχος κατάσταση τῆς παράταξης "ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ", να ἀποσύρετε τὴν ψῆφο σας ἀπὸ τὸ προδοτικό ἐκεῖνο ψήφισμα τῆς 18ης Ἰουλίου τοῦ 2018 καὶ ἔτσι μεταμεληθέντες νὰ λάβετε τὸν ἔπαινο τῆς ἱστορίας, γιὰ αὐτὴν τὴν ἡρωικὴ πράξη μετανοίας.


Μὲ τὶς ὁλοθερμὲς εὐχές μου ὥστε ἡ παράταξίς Σας νὰ μὴν ἐπιβεβαιώνει τὸν προαναφερθέντα ἅγιο των Ἑλληνικῶν γραμμάτων στὸ «Θὰ ἔλεγε τὶς ὅτι ἡ χώρα αὕτη ἠλευθερώθη ἐπίτηδες, διὰ νὰ ἀποδειχθῆ, ὅτι δὲν ἦτο ἱκανὴ πρὸς αὐτοδιοίκησιν», διατελῶ μὲτ΄εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν,

 

πρεσβύτερος Σεραφεὶμ Δημητρίου, ἀρχιμανδρίτης - πρόεδρος τοῦ ἐκλησιαστικοῦ συμβουλίου ἱεροῦ ναοῦ ἁγίας Μαρίνης.