Ηλιούπολη - πλατεία Π.Π.Γερμανού (Ι.Κ.Α.): Χωρίς Διαβάσεις Πεζών.

 


Ηλιούπολη - πλατεία Π.Π.Γερμανού: Χωρίς Διαβάσεις Πεζών.

Η κοροϊδία ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...