Αγία Θεοφάνεια.

 

Αγία Θεοφάνεια

https://www.saint.gr/1083/saint.aspx

Τους ουρανούς βάπτισμα του Χριστού σχίσαν,
Τους αυτό μη χραίνοντας ένδον εισάγει.
Βάπτισεν εν ποταμώ Χριστόν Πρόδρομος κατά έκτην.