Ηλιούπολη - Πικροδάφνη: Περιμένοντας την ανάπλαση, ντράπηκε και η ντροπή (φωτογραφίες).

Περιμένοντας την ανάπλαση...

Από την επόμενη Διοίκηση φυσικά γιατί η ετερόκλητη παρέα δεν πρόκαμε...

Το πράσινο στην περιοχή μειώθηκε πλέον αισθητά...