Ανακοίνωση της Δημοτικής μας Κίνησης για την αύξηση των Αντικειμενικών Αξιών και την αδράνεια (;) της Δημοτικής Αρχής.

 

Ανακοίνωση της Δημοτικής μας Κίνησης για την αύξηση των Αντικειμενικών Αξιών και την αδράνεια (;) της Δημοτικής Αρχής.