Ηλιούπολη: Ευτυχώς κ. αντιδήμαρχε.

 


Αναλάβατε εσείς και ήρθε η τάξη και ο σωστός προγραμματισμός.

Στα κεντρικά πριν λίγο.

Παιδική Χαρά Δημοτικού Άλσους "Δημήτρης Κιντής".

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023 - 16.30μ.μ. 


Σταθερό παραμένει μόνο το φιλότιμο των εργαζομένων στην καθαριότητα ο αριθμός των οποίων δεν επαρκεί.