Αναβάθμιση Ανδρέα Τσουκαλά; - Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (29.01.2023)

 


Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες μας να εκλεγεί ο συμπαθής δημοτικός σύμβουλος κος Ανδρέας Τσουκαλάς την προσεχή Κυριακή.

Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με τα εξής θέματα:

Αποδοχή παραίτησης και εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου

Αποδοχή παραιτήσεων και εκλογή μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) Οικονομικής Επιτροπής