Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (Παρασκευή 10.02.2023) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών  σύμφωνα με το Α.Σ. 97 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ από κάθετο: ΠΑΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 13:00 μ.μ. έως: 15:30 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ από: 13:00 μ.μ. έως: 15:30 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΙΔΟΣ από κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ από: 13:00 μ.μ. έως: 15:30 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΙΑΓΟΡΑ από κάθετο: ΠΑΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΓΚΑΛΛΙ ΡΟΒΕΡΤΟΥ από: 13:00 μ.μ. έως: 15:30 μ.μ.