Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο Ηλιούπολης: Δεν Φταίει Ούτε Η Κακιά Η Ώρα Ούτε Η Κακιά Στιγμή!

 Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο Ηλιούπολης: Δεν Φταίει Ούτε Η Κακιά Η Ώρα Ούτε Η Κακιά Στιγμή!