Ηλιούπολη: Έχετε πλέον πλάκα κ. Σεφτελή.

 


Έχετε πλέον πλάκα κ. αντιδήμαρχε Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την ακρίβεια τσιμεντόπλακα.

Στο οικοπεδάκι - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ βεβαίως βεβαίως κ. Σεφτελή εννοούμε επί της Λεωφ. Μαρίνου Αντύπα & Κυδαθηναίων.

Ελπίζουμε να έχουν τηρηθεί όλα τα νόμιμα. Ξέρετε εσείς... ως αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.


Με την ευκαιρία κ. Σεφτελή. Υπάρχουν νέα για τις παράνομες κατασκευές στον προφήτη Ηλία;;;

Ή θα το αφήσετε και αυτό το θέμα για την επόμενη Διοίκηση του Δήμου Ηλιούπολης.