Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Ηλιουπόλεως: Πρόγραμμα Ακολουθιών Της Μεγάλης Εβδομάδος.

 

Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Ηλιουπόλεως -  Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος.

Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Ηλιουπόλεως -  Πρόγραμμα Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος.