Έναρξη διαδικασίας εξέτασης τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φερομένου θύματος αξιόποινων πράξεων.