Καλή Ανάσταση Στους Υποψηφίους Δημάρχους, Καλή Ανάσταση Και Στους "Κλαρινογαμπρούς".

 


Η πόλη μας αναμφισβήτητα συγκαταλέγεται στους Δήμους εκείνους που διεκδικούν το πρωτάθλημα  την τρέχουσα περίοδο στην κατηγορία των ανεξαρτητοποιηθέντων εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων.

Εν αναμονή της διένέργειας των εθνικών και μέχρι τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε 

1) εαν και ποια πολιτικά κόμματα θα δώσουν χρίσμα υποψηφίου Δημάρχου στον Δήμο Ηλιούπολης

2) ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός των ανεξαρτητοποιηθέντων εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων της τρέχουσας περιόδου

& 3) ποιοι εκ των δηλούντων αρχικά "υποψήφιοι Δήμαρχοι" θα καταλήξουν  ορντινάντσα άλλων παρατάξεων είτε επειδή δεν συμπλήρωναν ψηφοδέλτιο είτε γιατί δεν μπορούν, για το καλό μας βεβαίως βεβαίως...

Μέχρι τότε οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ εύχονται Καλή Ανάσταση Στους Υποψηφίους Δημάρχους, Καλή Ανάσταση Και Στους "Κλαρινογαμπρούς".