Η Ηλιούπολη Βρωμάει Κύριε Δήμαρχε.

 


Και υπάρχουν ευθύνες στη σημερινή Διοίκηση κ. Δήμαρχε.

Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι που υπερβάλλουν εαυτόν για αυτή την κατάντια κύριοι. Με το ανθυγιεινό επίδομα έχουμε εξελίξεις;

Δεν είναι δυνατόν όπως είδαμε πρόσφατα να "αδειάζουν" τους κάδους απορριμμάτων εργαζόμενοι με τα χέρια επειδή δεν υπήρχε απορριμματοφόρο διαθέσιμο και τους στείλατε με την πρέσα.

Μετεξεταστέοι και στην καθαριότητα κ. Δήμαρχε.Στασινόπουλος Απόστολος

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Κυκλικής Οικονομίας και Αδέσποτων Ζώων

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου.
  • Έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
  • Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας και οργάνωσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
  • Έχει την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.
  • Έχει την μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
  • Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
  • Τελεί πολιτικούς γάμους.