ΕΝ.Α.Κ. Τέλος Κ. Δήμαρχε Ηλιούπολης; Πέταξε Το Πουλάκι;

 


Διαβάζουμε σε πρακτικό Απόφασης του Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. μεταξύ άλλων ότι παραχωρείτε δωρεάν το Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης "Δημήτρης Κιντής" στη Δημοτική Παράταξη Ηλιούπολης "ΗΛΙΟΥΠΟΛΟΙ ΜΑΖΙ".

Και αναρωτιόμαστε κ. Δήμαρχε. 

ΕΝ.Α.Κ. Τέλος Κ. Δήμαρχε Ηλιούπολης; Πέταξε Το Πουλάκι;

Και από τον τίτλο, και από την συνεργασία στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου;