Ζητούν Στοιχεία.

 


Αντιπροσωπεία της Δημοτικής μας Κίνησης υπέβαλε σήμερα, κατά τρόπο επίσημο, Αίτημα Χορήγησης του συνόλου του Διοικητικού Φακέλου αναφορικά με τη Μελέτη του Δήμου Ηλιούπολης για κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τη συνακόλουθη εγκριτική πράξη ένταξης αυτής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.Είναι αλήθεια πως το υφιστάμενο Καταφύγιο (το οποίο βρίσκεται εντός της Ζώνης Προστασίας Β' του Υμηττού) επιτελεί έναν κοινωνικά ευγενή σκοπό, ενώ και η Φιλοζωική Ένωση Ηλιούπολης που διαχειρίζεται την καθημερινή λειτουργία του έχει προσφέρει ποικιλότροπα στην κατεύθυνση της προστασίας των αδέσποτων.
Εξάλλου, η φιλοζωία αποτελεί προμετωπίδα του προγράμματος της Δημοτικής μας Κίνησης, ενώ το ζήτημα δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων είναι κομβικό. Μολοταύτα, είναι σαφές πως τούτο θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο σύννομο και χωρίς να διαταράσσει την οικολογική ισορροπία του Υμηττού, ως προστατευόμενο ορεινό δασικό σχηματισμό για τον οποίο ισχύει ένα πολύ συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, ειδικότερο των γενικών διατάξεων του ν. 4830/2021 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Ως ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη πιστεύουμε πως η φιλοζωία και η δημιουργία καταφυγίου ζώων συντροφιάς είναι ζήτημα "εν ου παικτοίς". Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει υποχρέωση να επιλύσει το θέμα με μια σύγχρονη εγκατάσταση η οποία θα πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές δίχως να επιφέρει ουδεμία περιβαλλοντική υποβάθμιση, και δη στο μοναδικό εναπομείναντα πνεύμονα της Αττικής.
Με το εν λόγω αίτημά μας περί χορήγησης αντιγράφων όλων των διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται (άμεσα ή έμμεσα) με το ευαίσθητο αυτό θέμα, θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για το εάν η Διοίκηση του Δήμου μας έχει εξετάσει τα εν λόγω ζητήματα και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής της Ηλιούπολης, έχοντας εκπονήσει (μελέτη που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους αυτές, και δη εάν η κατασκευή του νέου καταφυγίου (όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε από το από 28-4-2023 Δελτίο Τύπου) είναι αφενός συμβατή με τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ν. 4830/2021 και αφετέρου του εν ισχύ επιμέρους πλαισίου για τον Υμηττό. Σε διαφορετική περίπτωση, υφίσταται κίνδυνος να μην είναι εφικτή η παροχή χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τις οδυνηρές συνέπειες που κάτι τέτοιο μπορεί να έχει για τη φιλοζωία στην πόλη μας.
Είμαστε βέβαιοι πως η Δημοτική Αρχή θα ανταποκριθεί στο δημοκρατικό της καθήκον και θα μας χορηγήσει άμεσα τα αιτούμενα έγγραφα.