Ο Παναγιώτης Βαρβιτσιώτης Ορίστηκε Αντιδήμαρχος Δήμου Δάφνης - Υμηττού.

 


Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ του εύχονται καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες.

Ορισμοί νέων αντιδημάρχων Δάφνης-Υμηττού μετά από παραίτηση και καθαίρεση αντιδημάρχων.

Τη θέση του παραιτηθέντα αντιδημάρχου κου Γιαννακούρα Δημήτρη καταλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης, ο οποίος ορίζεται Αντιδήμαρχος, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:
 • Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας
 • Των συνεργείων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας και το συντονισμό καλής λειτουργίας τους αποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης βλαβώνζημιών, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών.
  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες: 
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Κοινότητας.


Διαβάστε την υπ΄ αριθμ. 148/23-5-2023 Απόφαση του Δημάρχου.