Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (Κυριακή 04.06.2023) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω εξυπηρέτησης τρίτων σύμφωνα με το Α.Σ. 484 ως εξής:


Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' απο κάθετο: ΙΔΗΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΛΟΓΓΟΥ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΩΝ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΥΛΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΒΑΡΗ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΚΙΩΝΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' έως κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΟΥΒΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΪΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ απο κάθετο: ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΪΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΜΙΟΥ απο κάθετο: ΓΚΙΩΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΪΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΪΚΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΜΙΟΥ έως κάθετο: ΦΩΤΟΜΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ